Regulamin imprezy „eRajdPolski z Hołkiem”

Regulamin imprezy „eRajdPolski z Hołkiem”

I. Przepisy ogólne

 1. Organizator:
  - Hołowczyc Management sp. z o.o. (Hołowczyc Racing)
 2. Partnerzy:
  - PZM
  - punktolejowy.pl
  - Ragnar Simulator
 3. Rywalizacja odbędzie się z wykorzystaniem gry DiRT Rally 2.0.
 4. Poszczególne etapy zostaną utworzone za pośrednictwem dedykowanej platformy Codemasters RaceNet dla lig DiRT Rally 2.0 i będą dostępne pod adresem https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/336831
 5. W wirtualnej rywalizacji mogą wziąć udział gracze korzystający z:
  - komputerów PC;
  - konsoli PlayStation 4;
  - konsoli Xbox One.
 6. Klasyfikacja rajdu będzie przeprowadzona zbiorczo, czyli na podstawie wyników zawodników ze wszystkich platform.
 7. Każde nieukończenie zmagań wynikające z błędów gry lub awarii serwerów Codemasters RaceNet będzie traktowane jako „awaria samochodu”. W takich przypadkach organizator niestety nie ma na to wpływu.
 8. Zabroniony jest start na kilku kontach. W przypadku stwierdzenia takiego przypadku zawodnik będzie zdyskwalifikowany.
 9. Zabronione jest stosowanie modów, programów i kodów, które mogą ułatwić rywalizację. W przypadku stwierdzenia takiego przypadku zawodnik będzie zdyskwalifikowany.
 10. W przypadku, gdy organizatorzy będą mieli wątpliwości odnośnie czasu uzyskanego przez zawodnika na odcinku specjalnym mogą poprosić go o zaprezentowanie powtórki z danego przejazdu.
 11. Dozwolone są tzw. cięcia, o ile nie spowodują one w znaczący sposób skrócenia trasy odcinka specjalnego. Jeżeli podczas weryfikacji przejazdu zostaną stwierdzone zbyt głębokie cięcia zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 12. Ustawienia rozgrywki, które będą używane podczas poszczególnych etapów:
  - pomoce i asysty będą zabronione;
  - strefy serwisowe - według uznania organizatorów;
  - dopuszczone zostaną wszystkie kamery;
  - warunki drogowe - według uznania organizatorów;
  - uszkodzenia trybu hardcore będą wyłączone;
  - nieoczekiwane sytuacje będą wyłączone
 13. Każda nieobjęta regulaminem kwestia będzie rozpatrywana osobno. Ostateczna decyzja po przeanalizowaniu sytuacji należy do Organizatora.
 14. Decyzją Organizatora sędzią głównym zawodów będzie p. Szymon Niestatek. Członkiem komisji sędziowskiej będzie p. Paweł Paź.
 15. W przypadku uszkodzenia sprzętu w trakcie rozgrywki organizatorzy nie ponoszą za to odpowiedzialności

 II. Zgłoszenia i kontakt z organizatorem

 1. Każda osoba, która chce wziąć udział w „eRajdPolski z Hołkiem” powinna posiadać konto na platformie Codemasters RaceNet i oraz dołączyć do klubu pod tym adresem:
  https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/336831 - nazwa klubu - Rajd z Holkiem.
 2. Miejscem kontaktu zawodników z organizatorami będzie grupa na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/groups/eRajdPolskizHolkiem

III. Zasady rozgrywki

 1. Zwycięzcą odcinka testowego zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu
  /odcinek testowy nie wlicza się do klasyfikacji generalnej rajdu i nie jest obowiązkowy/.
 2. O klasyfikacji końcowej eRajdPolski z Hołkiem decyduje suma czasów przejazdów wszystkich odcinków specjalnych oraz ewentualnych kar czasowych.
 3. Do startu zostanie dopuszczone tylko auto Subaru Impreza S4 Rally!
 4. Odcinek testowy będzie składał się z jednego odcinka specjalnego przejeżdżanego czterokrotnie. Nie będzie on wliczany do klasyfikacji generalnej rajdu.
 5. Wirtualny eRajdPolski z Hołkiem będzie składał się dwunastu odcinków specjalnych.
 6. Strefy serwisowe zostaną dobrane według uznania organizatorów.
 7. Każde nieobjęte regulaminem kwestie rozgrywki będą rozpatrywana osobno.
 8. Ostateczne decyzje po przeanalizowaniu sytuacji należeć będą do organizatorów

 IV. NAGORDY

 1. Odcinek testowy.
  Trzy najlepsze czasy – rajdowe upominki do firm Hołowczyc Racing i punktolejowy.pl
 2. Wirtualny eRajd Polski z Hołkiem
  I m -
  voucher na przejazd po odcinku szutrowym z Krzysztofem Hołowczycem samochodem Subaru Impreza WRC S4.
  II m –
  voucher na przejazd po odcinku szutrowym z Adrianem Chwietczukiem samochodem Subaru Impreza N14 R4
  III m –
  zestaw upominków od punktolejowy.pl
 3. Organizator może ustanowić dodatkowe nagrody, o czym informować będzie na grupie eRajdPolski z Hołkiem na portalu społecznościowym Facebook.

V. Harmonogram

 1. Odcinek Testowy: 24 - 26.06.2020
 2. Wirtualny eRajdPolski z Hołkiem: 26 - 30.06.2020

VI. Szczegóły trasy

 1. Odcinki specjalne zostaną opublikowane na dzień wcześniej przed każdym etapem na grupie https://www.facebook.com/groups/eRajdPolskizHolkiem.

VII. Inne

 1. Zmagania relacjonowane będą na portalu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/groups/eRajdPolskizHolkiem.
 2. Każda osoba, która zgłosi się do rywalizacji poprzez zapisanie się do klubu na platformie Codemasters RaceNet, wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jej imienia oraz nazwiska w relacjach z wirtualnego Rajdu Polski z Hołkiem publikowanych na w/w portalu społecznościowym Facebook oraz w innych mediach społecznościowych Organizatora i Partnerów imprezy.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wyniki imprezy będą dostępne będzie na stronie http://holek.pl/index.php/erajd oraz zostaną opublikowane na grupie https://www.facebook.com/groups/eRajdPolskizHolkiem.

 

Opracował i zatwierdził zespół Hołowczyc Racing