Krzysztof Hołowczyc odznaczony

Krzysztof Hołowczyc odznaczonyKrzysztof Hołowczyc został kawalerem Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyjął z rąk samego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Uroczystość wręczenia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

3 maja, w trakcie wielkiej majówki, na zamku Królewskim w Warszawie odbyła się wielka gala wręczania odznaczeń państwowych dla osób szczególnie zasłużonych dla kraju. Między innymi zaszczytu tego dostąpił Krzysztof Hołowczyc, który za wybitne zasługi dla polskiej motoryzacji przyjął z rąk prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Muszę się w ten świąteczny dzień trochę pochwalić... Dziś rano na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył kilkunastu osobom odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych moja skromna osoba - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej motoryzacji. Jestem dumny! „ – powiedział Krzysztof Hołowczyc.

Order Odrodzenia Polski to drugie, najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne,  nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.